قالب نهایی وبلاگ بیست و یک سالگی

قالب نهایی وبلاگ بیست و یک سالگی به اتمام رسید.

قالب table less بوده و سعی بر نمایش صحیح با تمام مرورگرها بوده.

سعی شده مبانی سئو رعایت گردد.بیشتر ببینید[کلیک]