لوگوی دفترعشق

طراحی نرم لوگوی نام "دفتر عشق"
قالب دفتر عشق

قالب وبلاگ دفتر عشق استاندارسازی و تیبل لس شد.


- حذف کدهای غیرضرور و قدیمی html

- استفاده از CSS3

- حفظ اصالت قالب قبلی با تغییرات معقول

- بهبود سرعت لود

- ...بیشتر ببینید[کلیک]ترجمه burned

قالب burned  ترجمه و با سیستم وبلاگدهی بلاگ اسکای ست شد.


بیشتر ببینید[کلیک]من کوچک

طراحی لوگو با عنوان متنی "من کوچک"
قالب Affection

قالب  Affection برای سیستم وبلاگ دهی بلاگ اسکای ترجمه و اصلاح شد.بیشتر ببینید[کلیک]