قالب دفتر عشق

قالب وبلاگ دفتر عشق استاندارسازی و تیبل لس شد.


- حذف کدهای غیرضرور و قدیمی html

- استفاده از CSS3

- حفظ اصالت قالب قبلی با تغییرات معقول

- بهبود سرعت لود

- ...بیشتر ببینید[کلیک]